dijous, 26 de març de 2009

Els equipaments i serveis públics: ara la nova biblioteca!

Els equipaments i serveis públics són uns dels indicadors més clars del grau de compromís que té qualsevol govern amb la seva comunitat. Si mirem al llarg de la historia observarem que el nivell de desenvolupament d’un col·lectiu humà està directament relacionat amb el grau de serveis i d’equipaments que rep dels que manen –per dir-ho d’una forma col·loquial–, es diguin com es diguin, i tinguin la forma que tinguin. Els serveis educatius o sanitaris són un clar exemple. A mesura que ha anat augmentat la cobertura i prestació d’aquests dos grans serveis –avui en dia considerats com a bàsics, però no fa massa a l’abast d’uns pocs– ha anat augmentat la qualitat de vida i potencialitat de les societats.
Exemples en contra també en tenim. Als Estats Units i a altres països semblants la sanitat o l’ensenyament públic no té la mateixa profunditat que a Europa. Allà, de forma agregada, si és cert que es dóna un grau de desenvolupament col·lectiu important, però, malauradament, a costa d’una bretxa social entre els que tenen i els que no.
A Europa som diferents i la socialdemocràcia, el socialisme democràtic, sempre ha considerat que un programa ambiciós d’equipaments i serveis públic vertebra com cap altre les nostres societats, permetent l’accés als serveis a totes les capes, particularment, les menys afavorides, a la vegada que greixa l’anomenat ascensor social: posa a l’abast dels que tenen voluntat de superació i de sacrifici els mitjans adients –educatius, sanitaris, culturals... – per que augmenti la seva qualitat de vida, i en definitiva puguin prosperar.
A Montcada i Reixac, el projecte socialista ha tingut clar, des del primer moment, que la prioritat número 1 del govern municipal ha estat crear una xarxa d’equipaments de proximitat, plural, de qualitat i a l’abast de tothom. La nostra ciutat, com totes les ciutats metropolitanes properes a Barcelona, ha arrossegat tradicionalment grans dèficits de serveis i equipaments. A hores d’ara el panorama ha donat un tomb molt significatiu. Només posaré algunes dades d’exemple. Fa escassament una dècada la única piscina que tenia el poble era la piscina municipal del carrer Bonavista, una piscina amb serveis molt limitats i que a l’hivern es cobria per tal de que continués donant servei, tot i que en precari. De biblioteques, estava la de carrer Montiu de 190 m2 i la biblioteca de Can Sant Joan, pels més de 25.000 habitants de llavors. El panorama deu anys més tard ha canviat per la ferma voluntat del govern socialista. No vull enumerar tots els serveis i equipaments que en aquests darrers deus anys ha guanyat la ciutat, però citaré només que cada un dels barris de la ciutat té, entre altres, els seu centre cívic de referència. Tanmateix, hem augmentat els equipaments esportius, afegint al poliesportiu Miquel Poblet, el complex Montcada Aqua que acull un centre d’esport, amb una gran piscina, una macro biblioteca de 2.300 m2 i un teatre que estarà llest a finals de 2009. També hem construït un camp de futbol referent a tota la comarca: el camp de futbol de la Ferreria, i hem millorat el de Can Sant Joan. En serveis educatius, l’oferta ha augmentat espectacularment, varem construir l’escola Mitja Costa, acabem d’inaugurar la de la Font Freda, i el CEIP Mas Rampinyo i aviat inaugurarem l’escola bressol de Can Casamada. Tampoc hem deixat de banda la formació d’adults, una assignatura pendent per persones més grans que, per manca d’oportunitats de l’època, més les necessitats familiars, no van poder estudiar. A Can Sant Joan varem construir el Casal Balsalobre que es un referent de formació permanent d’adults. Els serveis i equipaments adreçats a la gent gran també han augmentat de forma molt destacada. El govern municipal ve dinamitzant amb una bona oferta de serveis el Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, i col·labora estretament amb el Casal de la Gent Gran del Parc Salvador Allende. S’han diversificat els serveis adreçats als més grans amb temes d’assistència sanitària, i social, i ofertes culturals i de viatges a bon preu. En temes sanitaris, hem treballat per augmentar els serveis sanitaris a la població. Es va posar en funcionament el Centre d’Atenció Primària de Les Indianes, s’ha millorat el dispensari de Can Sant Joan i en pocs anys veurem acabat un hospital comarcal de referència al nostre territori: l’hospital Ernest Lluch. No em vull allargar, però si, com deia al començament, els equipaments i serveis públics són uns dels indicadors més clars del grau de compromís que té qualsevol govern amb la seva comunitat, el govern socialista de Montcada i Reixac dóna proves més que suficients de la seva implicació amb aquest compromís de servei a la comunitat.