dimarts, 31 de març de 2009

Discurs del President de la Generalitat Sr. José Montilla a la inauguració de la biblioteca Elisenda de Montcada, a Montcada i Reixac

“Molt bon dia a tothom. Celebro poder tornar a ser a Montcada i Reixac, on fa ben pocs mesos, vaig venir amb motiu de la visita a un projecte de caràcter social. I celebro haver vingut precisament aquí, al Montcada Aqua, on ja vaig ser fa un parell d’anys, a principis del 2007.
Veure com els projectes es van concretant i fent realitat, com passem dels plànols a les obres, i arribem als equipaments acabats i posats en marxa, és una de les coses més satisfactòries de la nostra feina com a governants.
També ho és per als responsables municipals i per a tota la ciutadania. En aquest cas, aquí a Montcada i Reixac, suposa un motiu doble o triple de satisfacció. Primer, perquè un nou equipament, com la Biblioteca, representa una fita social i cívica. Segon, perquè representa el cessament d’una etapa de molèsties i enrenou i es visualitza l’esforç i els sacrificis que ha suposat. I, finalment, i el més important, perquè la cultura és un dels pilars de tota societat, el fonament sobre el que s’edifica el país, amb el seu caràcter i els seus trets distintius.
Els darrers anys s’ha fet, a tota Catalunya, un esforç important per augmentar el nombre de biblioteques, superant un dèficit acumulat durant molts anys. Un dèficit que s’havia anat fent més evident encara per l’accelerat augment de població dels darrers temps.
Sort n’hem tingut, durant molts anys, de la política i l’esforç inversor en equipaments culturals, de la Diputació de Barcelona. Si no, el dèficit encara hauria estat més gran.
També cal reconèixer que, des de fa uns anys, a l’esforç de la Diputació s’hi ha afegit un compromís econòmic decidit del govern de la Generalitat.
Les biblioteques són un element clau per avançar en la igualtat d’oportunitats; i també són eines bàsiques d’integració i de cohesió social. Molt especialment entre els més joves i les famílies amb menys recursos.
Per això, el Govern de la Generalitat va aprovar, el juliol passat, un Mapa de Lectura Pública per als propers cinc anys, que preveu la construcció i millora de biblioteques
al conjunt de Catalunya. Seran 111 intervencions, amb 83 edificis de nova planta. I amb un cost total previst de més de 41,5 milions d’euros.
Tanmateix, tot i ser importants, els edificis han d’anar acompanyats d’una gestió
i una programació adients. I una biblioteca és el paradigma d’un equipament amb cos i ànima. I l’ànima, a banda de constituir-la els milers de llibres, revistes i documents audiovisuals i sonors en general, que es posen a disposició de la ciutadania, la conformen també el conjunt espais de relació i activitats que s’hi duen a terme. L’ànima d’un equipament cultural constitueix la garantia de l’accés democràtic de la ciutadania a la cultura, a la informació i al coneixement. Per això diem que són eines d’integració i de cohesió social, generacional i cultural.
A les biblioteques, avui, hi conviuen des dels clubs de lectura, amb els tallers de contes, de poesia o les xerrades amb autors. Les biblioteques són una finestra oberta al món i una porta d’entrada d’informació de tot arreu i de tot tipus.
Només per posar una dada: l’any passat, les 330 biblioteques públiques
de Catalunya van atendre més de 19 milions i mig de visites, amb una mitjana diària de 70.000 usuaris.
Amb la Biblioteca Elisenda de Montcada, afegim una peça més al gran mosaic
de coneixement i cultura que suposa la xarxa de centres de lectura de Catalunya.

El nom, Elisenda de Montcada, ens serveix per recuperar la memòria d’una figura històrica, que va ser reina consort de Catalunya i Aragó al primer quart del segle XIV, fundadora del Monestir de Pedralbes i activa protagonista de la política i la cultura. La seva figura ens ajuda també a subratllar la importància del paper jugat per les dones dins de la cultura catalana, mai prou reconegut.
La Biblioteca Elisenda de Montcada, dotada amb les darreres tecnologies, s’integra en el marc de l’espai cultural i esportiu de Montcada Aqua. Als milers d’usuaris que ja té el Centre Esportiu, s’hi sumaran ara els de la nova biblioteca i encara es veuran incrementats amb els que hi aportarà el futur Teatre Municipal, que espero poder veure en funcionament ben aviat.
Tot plegat, suposa una profunda transformació d’una àrea en procés de renovació
i un triomf per tota la ciutat de Montcada i Reixac. Perquè cultura vol dir història i present, però sobretot significa una perspectiva de futur millor.
En temps difícils com els que estem vivint, és necessari optar per la cultura,
la formació i l’educació. És fer una aposta guanyadora a mitjà i llarg termini. La cultura té una rellevància estratègica per al futur de Catalunya. No per la Catalunya abstracta, sinó per a tots i cadascun dels territoris, comarques i municipis que el conformen. I, sobretot, per als més de set milions d’homes i dones que hi viuen.
Una societat més culta, una societat més formada, és una societat més preparada
per afrontar els moments de crisi.
De manera que avui, aquí a Montcada i Reixac, no estem inaugurant un equipament només de lleure. Estem posant, sobretot, una nova eina a l’abast de tots per ser més forts com a societat. Una eina que s’afegeix a tot l’esforç que les administracions estem fent per millorar la qualitat de vida dels pobles i ciutats de Catalunya. Un esforç que, precisament aquesta setmana, confirmàvem amb una nova convocatòria de la Llei de Barris, que ja ha mobilitzat 1.000 milions d’euros, en més de noranta projectes arreu del país. Dos d’aquests projectes, ja ho saben, són d’aquí, de Montcada i Reixac.
La Llei de Barris està pensada per actuar en àrees amb risc de degradació de l’espai públic i millorar-ne la qualitat. Els projectes, impulsats per la Generalitat i els ajuntaments, pretenen dignificar aquests barris, fer-los més segurs, guanyar en qualitat de vida. I a més de la Llei de barris, hem impulsat les Àrees Residencials, una eina innovadora i valenta, que ajudarà a la creació de sòl residencial per a habitatge assequible. A Catalunya, es formen cada any 40.000 famílies noves que necessiten habitatge assequible i les Àrees Residencials és un pla que va en aquesta direcció.
I si en la Llei de Barris hem trobat la complicitat dels ajuntaments, per al desplegament de les àrees residencials, confiem en obtenir el suport de les institucions europees. Per exemple, el Banc Europeu d’Inversions està estudiant finançar aquest ambiciós pla del Govern que projecta nous eixamples en aproximadament 80 municipis. Un projecte ambiciós i alhora seriós, ben pensat, factible, que ha estat ben valorat per una institució del prestigi del BEI. Esperem comptar amb la seva ajuda, que ens serà molt útil per construir els nous eixamples de Catalunya, i més en la complicada situació econòmica que travessem.
De manera que, avui parlem d’equipaments culturals o esportius, però podríem estar parlant també d’infraestructures, d’equipaments sociosanitaris, o educatius, que sé que preocupen. Res del que afecta la vida dels ciutadans del nostre país pot ser ignorat pel Govern de Catalunya. L’esforç concertat i coordinat d’Ajuntaments
i Generalitat serà clau per superar aquesta etapa de crisi i tirar endavant, garantint la cohesió d’avui i assegurant un horitzó de futur per als propers anys.
Per tot plegat, els reitero la meva més sincera felicitació, tant al Consistori de Montcada i Reixac per l’encert en la culminació de tot aquest projecte, com al conjunt de la ciutadania que, a partir d’ara en farà ús.
A vostès els correspondrà omplir aquest espai d’activitats, de propostes creatives i culturals. A vostès els pertoca fer que l’ànima de la Biblioteca Elisenda de Montcada prengui vida. Estic convençut que així ho faran.
Moltes gràcies.”